About #3 Hedendaagse Figuratieve kunst

13 May 2007 - 24 June 2007

Safe, Dalfsen, NL

In het kader van deze Kunstkanaalmanifestatie, presenteert Safe een groepstentoonstelling over Hedendaagse Figuratieve Kunst, samengesteld door Pim Trooster.
Pim Trooster, zelf opgegroeid in Zwolle (oost), woonde van 1973 t/m 1993 in de Randstad (west), verhuisde doordat zijn partner (uit het westen) een goede baan kreeg in Zwolle (‘of all places’, oost), hij nam zich voor nooit een ‘Zwolse kunstenaar’, te worden. Daarom zocht hij veertien jaar geleden een atelier buiten de stad. Dit vond hij in de atoomschuilkelder (gebouwd uit angst voor de Russen uit het oosten) van het Gemeentehuis van Dalfsen
( twaalf kilometer oostelijk van Zwolle). Hij besloot het 'westen daar mee naartoe te nemen' door Safe op te richten.

Toen het thema voor deze kunstmanifestatie bekend werd besloot Trooster het thema letterlijk op te vatten en het heel persoonlijk aan te pakken, met als onderliggend idee om regionale goede kunstenaars in contact te brengen met landelijk en internationalal opererende reeds erkende kunstenaars. Hij heeft zich bij zij keuze niet beperkt tot oost-west maar selecteerde ook kunstenaars uit Madrid, Brugge, Bruxelles, Maastricht en Tilburg namens zuid en Ditte Haarløv Johnsen uit Kopenhagen namens noord.

‘Óost-West-Connecties heb je overal, het is maar net vanwaar de bal rolt’ zou Cruyff zeggen
Achttien kunstenaars uit binnen en buitenland nemen deel aan deze tentoonstelling. Trooster bezocht hen om een of meerdere werk(en) in het atelier uit te selecteren. Dit heeft geresulteerd in een laagdrempelige maar kwalitatief hoogwaardige en zeer gevarieërde tentoonstelling. Videokunst, schilderijen, tekeningen, fotografie, animatie, al deze vormen van kunst zijn opgenomen in een presentatie verspreid over alle ruimtes van Safe. Naast de gebruikelijke tentoonstellingsruimtes zijn andere ruimtes, zoals de slaapkamer, enkele technische ruimtes en een deel van het atelier van Trooster, ook als presentatieruimte gebruikt. Bekende kunstenaars als Hans op de Beeck (B), Guido Geelen, Antoine Berghs, Robert Devriendt (B), Helen Verhoeven en Joanneke Meester worden gecombineerd met redelijk bekende kunstenaars als Arthur Kleinjan, Diana Scherer, MariaMaria, Ana de Alvear (Sp) en Dik Bouwhuis, en met jong talent als Guido Nieuwendijk, Jolien Former, Ditte Haarløv Johnsen, Babet Olde Weghuis èn met drie, al wat meer ervaren (maar nog ondergewaardeerde) kunstenaars, als Antoinette Jansen, Anne van As en Anke Land.

De tentoonstelling werd zondag 13 mei om 16.00 uur geopend met een performance van Nicolette Klerk, wiens werk zich bevindt op het grensgebied van autonome beeldende kunst en van modedesign.

×