De Taal Van Het Lichaam

24 May 2019 - 9 October 2020

M-Museum, Leuven, BE

De Taal Van Het Lichaam is een interdisciplinaire collectiepresentatie die draait rond het thema lichaamstaal en waarin zowel oude als hedendaagse kunst samen zullen worden getoond. In vier museumzalen worden kunstwerken samengebracht waarin het menselijk lichaam centraal staat en waarin lichamelijke voorstellingen uit de beeldende kunst bevraagd zullen worden.
Het menselijk lichaam is in figuratieve beeldende en toegepaste kunstwerken – schilderijen, grafiek, fotografie, videokunst, sculpturen, glasramen, edelsmeedwerk, keramiek – een vaak voorkomend onderwerp dat een eigen verhaal vertelt. Maar hoe beïnvloeden de context waarin het lichaam zich beweegt en onze ruimere culturele bagage de perceptie en interpretatie van wat een kunstenaar via houdingen en gebaren wil communiceren?
De focus van deze presentatie is de taal van het lichaam. Binnen een thematische, transhistorische en multidisciplinaire selectie werken uit de M-collectie onderzoeken we hoe het menselijk lichaam in de kunst kan fungeren als betekenisdrager, -gever en -vervormer.

English:
Body Language is an interdisciplinary collection presentation that revolves around the theme of body language and in which both old and contemporary art will be shown together. In four museum halls, works of art are brought together in which the human body is central and in which physical representations from the visual arts will be questioned.
The human body is in figurative visual and applied works of art - paintings, graphics, photography, video art, sculptures, stained-glass windows, precious metals, ceramics - a frequently occurring subject that tells its own story. But how do the context in which the body moves and our broader cultural baggage influence the perception and interpretation of what an artist wants to communicate through attitudes and gestures?
The focus of this presentation is the language of the body. Within a thematic, transhistoric and multidisciplinary selection of works from the M collection, we investigate how the human body can function as a bearer, giver and deformer in art.

×