No Access

16 September 2022 - 13 November 2022

Viewmaster Projects, Maastricht, NL

21 media art works and short films on border control and migration

16 sept – 13 nov 2022
former NATO-Headquarters
Cannerberg Maastricht

Hedendaagse maatschappelijk betrokken videokunstenaars en filmmakers hebben relevante en aangrijpende videowerken, interactieve media-installaties, kortfilms en animaties gemaakt over grenscontroles en migratie. Viewmaster Projects situeert 21 van deze beklijvende projecties in de Cannerberg, een voormalig, nu geheel gestript, ondergrondse geheim NAVO-Hoofdkwartier in een oude mergelgroeve net ten zuiden van de stad Maastricht. Deze desoriënterende en unheimische locatie versterkt de al krachtige invoelbaarheid van de projecties. De Cannerberg is een klam, koel en donker gangenstelsel; mergel, gewapend beton, bakstenen en dikke stalen deuren herinneren aan de Koude Oorlog, de periode waar men vanuit het bunkercomplex de Oostgrens van het toenmalige West-Europa bewaakte.

Van 16 september tot 13 november 2022 is een deel van het gangenstelsel opengesteld voor bezoek en kan ervaren worden hoe de 21 geselecteerde projecties relaties met elkaar en met de ruimte aan gaan. Het diverse en actuele werk van de geselecteerde (inter)nationale kunstenaars, onderzoekers en filmmakers ontregelt, ontroert en kan duiding en verdieping geven aan de harde beelden die het dagelijkse nieuws bepalen.

NO ACCESS presenteert drie benaderingen van het complexe migratievraagstuk: 1) Persoonlijke (auto-) biografische verhalen van vluchtelingen, soms kwetsbaar of weerbaar maar ook ruw en confronterend; 2) Datavisualisaties over grenscontroles en migratie waarbij eigentijdse digitale technieken (letterlijk en figuurlijk) beeldbepalend zijn; 3) Videowerken met een poëtische, symbolische beeldtaal omdat woorden en feiten de lading niet altijd dekken.

Bart van den Boom
Curator Viewmaster Project

Kunstenaars:
Hans Op de Beeck (BE), Josh Begley (US), Sylvain George (FR), Tina Farifteh (IR/NL), Forensic Architecture & Forensic Oceanography (GB), Anita Groener (NL/IE), Mohamad Hafeda (LB), Laura Huygen (NL), Adrian Melis (CU), Yoshua Okón (MX), Adrian Paci (AL), Osman Taheri (AF/NL), Marieke van der Velden en Philip Brink (NL), Sam Yazdanpanna (NL), Cigdem Yuksel (NL), Mark Wallinger (GB).

English:

Socially-engaged contemporary video artists and filmmakers have created relevant and engaging video works, interactive media installations, short films and animations about border control and migration. Viewmaster Projects sites 21 of these haunting projections in the Cannerberg, a former secret underground NATO headquarters, now completely gutted, in an old marl quarry just south of Maastricht. This location’s disorienting eeriness reinforces the already potent significance of the projections. The Cannerberg is a cold, damp and dark tunnel system. Marl, reinforced concrete, bricks and thick steel doors are reminders of the Cold War, during which this bunker complex helped guard the eastern border of what was then Western Europe.

From 16 September to 13 November 2022, part of the system of corridors is open to visitors and you can experience how the 21 selected projections interact with one another and the space. The diverse and topical work of the international selection of artists, researchers and filmmakers not only unsettles and moves but can also give meaning and depth to the stark imagery that dominates the daily news.

NO ACCESS presents three approaches to the complex issue of migration: 1) personal and autobiographical stories of refugees, sometimes vulnerable or resilient but also raw and confrontational; 2) data visualisations about border control and migration in which contemporary digital techniques (literally and figuratively) determine the image; 3) video works with a poetic, symbolic visual language because words and facts do not always covey the subject.

Bart van den Boom
Curator Viewmaster Project

×