Imaginaire Landschappen

13 October 2019 - 16 February 2020

Museum Helmond, Helmond, NL

Imaginaire Landschappen toont een veertigtal verrassende, grappige, sublieme én oogstrelende landschappen van de laatste decennia. De expositie gaat vooraf aan een grote overzichtstentoonstelling – te zien vanaf maart 2020 -over de zestiende-eeuwse meester van het landschap, Lucas Gassel van Helmond (ca 1490-ca 1569).
Gefantaseerd en atmosferisch
Speciale aandacht in deze hedendaagse kunsttentoonstelling is er voor landschappen van vandaag de dag, die stijlkenmerken bevatten uit het werk van landschapsschilder Lucas Gassel. Zoals bijvoorbeeld gefantaseerde en atmosferische landschappen. Of landschappen bedoeld als een decor waartegen een ‘verhaal’ wordt verteld.
Mystieke wateren
Voor hedendaagse kunstenaars is het landschap vaak een middel om een verhaal te vertellen of juist een idee uit te drukken. In de tentoonstelling zien we bijvoorbeeld een echo van Gassel in David Godbolds stripachtige Suske-en-Wiske landschap met een sprookjesachtige, romantische burcht. Elders in de tentoonstelling wordt een kakofonie getoond van tientallen amateurschilderijen in een duizelingwekkend alpenlandschap van Martin Voorbij. In de verstilde film ‘The Girl’ van Hans op de Beeck kan de bezoeker bijna meedrijven op mystieke wateren. En daar tegenover ‘trakteert’ schilder Sven Kroner met zijn schilderij op een ruig kampeerweekend aan een onstuimig Oostenrijks bergmeer.
Kunstenaars
Imaginaire landschappen toont werk van David Godbold, Julian Opie, Hans Op de Beeck, René Daniels, Axel Hütte, Eelco Brand, Hans van der Meer, Hans Aarsman, Gijs Frieling, Sven Kroner, Andrei Roiter, Jan Knap, Martin Voorbij, Paul de Maat/Peter Vermeulen, Tahné Kleijn, Julienne Tullemans, Bert Loerakker en anderen.

English:
Imaginary Landscapes shows forty surprising, funny, sublime and delightful landscapes from the last decades. The exhibition precedes a major retrospective - to be seen from March 2020 - on the sixteenth-century master of landscape, Lucas Gassel van Helmond (ca 1490-ca 1569).
Fantasised and atmospheric
Special attention in this contemporary art exhibition is given to landscapes of today, which contain style features from the work of landscape painter Lucas Gassel. For example, fantasised and atmospheric landscapes. Or landscapes intended as a backdrop against which a "story" is told.
Mystical waters
For contemporary artists, the landscape is often a means to tell a story or to express an idea. In the exhibition, for example, we see an echo from Gassel in David Godbolds comic-like Suske-en-Wiske landscape with a fairy-tale, romantic castle. Elsewhere in the exhibition a cacophony is shown of dozens of amateur paintings in a dazzling alpine landscape by Martin Voorbij. In the silent film "The Girl" by Hans op de Beeck the visitor can almost float on mystical waters. And on the other hand, painter Sven Kroner "treats" his painting on a rough camping weekend on a turbulent Austrian mountain lake.
Artists
Imaginary landscapes shows work by David Godbold, Julian Opie, Hans Op de Beeck, René Daniels, Axel Hütte, Eelco Brand, Hans van der Meer, Hans Aarsman, Gijs Frieling, Sven Kroner, Andrei Roiter, Jan Knap, Martin Beyond, Paul de Maat / Peter Vermeulen, Tahné Kleijn, Julienne Tullemans, Bert Loerakker and others.

×