De Kwetsbare Mens

2 July 2022 - 31 March 2023

Depot Boijmans van Beuningen, Rotterdam, NL

In het nieuwe spectaculaire depotgebouw van Boijmans Van Beuningen in Rotterdam heeft Rabobank een compartiment op de vierde verdieping. Geen gesloten depot of kluis, maar een publieksruimte waar de deur zo veel mogelijk open staat.

In onze tweede presentatie die vanaf 2 juli te zien is voor publiek, zijn kunstwerken samengebracht rond het thema ‘De Kwetsbare Mens’.

We leven in een tijd waarin we op vele manieren geconfronteerd worden met onze kwetsbaarheid. Of het nu een pandemie, onze verstoorde omgang met dier en landschap betreft of de ingewikkelde geopolitieke verhoudingen. Op allerlei manieren voelen we die kwetsbaarheid, en zullen we op zoek moeten naar nieuwe manieren én systemen, om daar op een toekomstbestendige manier mee om te gaan. Ingewikkelde tijden dus, waarin we de kunst nodig hebben om onszelf en de ander beter te begrijpen.

Naast het ontsluiten van de collectie fungeert onze tentoonstellingsruimte dan ook als podium voor voorstellingen, lezingen en discussies. Zo wil Rabobank samen met collega’s, leden én geïnteresseerden, vorm geven aan een nieuwe plek waar beeldende kunst, wetenschap en innovatie samenkomen. Een plek die door inhoudelijke bijdragen daadwerkelijk input levert voor de grote vraagstukken en veranderingen van deze tijd. De kunstcollectie en de kunstenaars zijn daarvoor het vertrekpunt, evenals schrijvers, onderzoekers, acteurs, filosofen, dansers én de verschillende Artists in Residence die we jaarlijks uitnodigen.×